Basisschool 't Palet is een 'Gezonde basisschool' midden in de Schilderswijk

Basisschool 't Palet is een 'Gezonde basisschool' midden in de Schilderswijk. Onze leerlingen zijn verdeeld over drie locaties maar wij zijn één school.

Op 't Palet komen kinderen die veelal in de Schilderswijk wonen. Maar ook vangen we kinderen op die rechtstreeks uit het buitenland komen. Het gebeurt bovendien regelmatig dat we kinderen een kans geven die op een andere basisschool niet worden aangenomen.
Wij streven naar het maximaal haalbare voor al deze leerling. Wij bieden betekenisvol onderwijs en sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen door het inzetten van onze deskundigheid en expertise. Wij maken daarom weloverwogen keuzes: de activiteiten onder schooltijd staan in relatie tot het onderwijsprogramma. Om de driehoek ouders-school-omgeving rond het kind te versterken voeren wij een actief ouderbeleid.

't Palet: Samen school zijn!

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over het onderwijs op onze school? Meer informatie vindt u op deze website en in onderstaande documenten.

Link naar volgende documenten:

Aanmelden

Locatie Vaillantlaan

Groepen 1 - 2 - 3 - 7 - 8

Locatie Gerard Doustraat

Groepen 4 - 5 - 6 - 7

Locatie Doedijnstraat

Deze locatie heeft een inschrijfpunt.

Groepen 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 6/7 - 7 – 8 - taalklas