Onze school is een spil in de buurt

Onze school is een spil in de buurt. Wij werken samen met diverse partners in de wijk en bieden uiteenlopende activiteiten aan in het kader van de 'brede buurtschool'. Wij voelen ons samen met ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We betrekken ouders actief bij het leerproces. Als we goed samenwerken bieden we de kinderen de beste kansen. Het is belangrijk om te zoeken naar de verbinding tussen de thuiscultuur, de straatcultuur en de schoolcultuur.

Het bevorderen van gelijke onderwijskansen houdt voor ons in dat wij samen met ouders en partners in de wijk ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen op 't Palet succesvol kunnen zijn. Ongeacht hun achtergrond, niveau, thuissituatie of de plek waar ze opgroeien.

Onze samenwerkingspartners:

Stagehuis Schilderswijk
Natuuronderwijs De natuur als klaslokaal
Stichting Jeugdwerk
Wowijs Lekker in je vel
De Mussen Huis van de buurt, thuis in de buurt
Wijkz - voor elkaar

Aanmelden

Locatie Vaillantlaan

Groepen 1 - 2 - 3 - 7 - 8

Locatie Gerard Doustraat

Groepen 4 - 5 - 6 - 7

Locatie Doedijnstraat

Deze locatie heeft een inschrijfpunt.

Groepen 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 6/7 - 7 – 8 - taalklas