Wilt u uw kind inschrijven dan kunt u een afspraak maken op één van onze locaties

Aanmelden leerlingen voor kleuters groep 1

Voor het eerst naar school

Leuk dat u belangstelling heeft voor basisschool 't Palet!

Als een kind 4 jaar wordt mag hij/zij naar de basisschool. U kunt uw kind bij ons inschrijven zodra hij/zij 3 jaar is. Wij werken niet met een leerlingplafond. Wilt u meer weten over de aanmeldprocedure in de gemeente Den Haag, klik dan hier.

Wij zijn één school maar hebben twee inschrijflocaties:

  • Het hoofdgebouw aan de Vaillantlaan 230
  • Dependance aan de Doedijnstraat 4

Wilt u uw kind inschrijven dan kunt u een afspraak maken op één van onze locaties. Het intakegesprek vindt plaats op school. Wij maken graag tijd voor een rondleiding zodat u ook de sfeer binnen de school kunt ervaren.

U kunt op verschillende manieren een afspraak met ons maken.

  • Telefonisch:
  • Bent u in de buurt, loop dan gerust bij ons binnen om een afspraak te maken.
  • Of vul het onderstaande formulier in, wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Aanmelden kleuters groep 1

Specifieke ondersteuning

Indien uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het aanmeldproces wat langer duren. Wij gaan dan eerst met u bekijken en onderzoeken of 't Palet de juiste ondersteuning kan bieden. Mocht blijken dat wij de juiste ondersteuning niet kunnen bieden dan helpen we u bij het vinden van een school die beter bij de onderwijsbehoefte van uw kind past. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

Aanmelden kinderen algemeen

Vanaf 4 jaar

Gaat u verhuizen of bent u om een andere reden op zoek naar een nieuwe school? In dat geval kijken wij eerst of er nog plek is in het leerjaar van uw kind. Graag horen we van u wat de reden is van schoolwissel. Wij nemen altijd contact op met de huidige school van uw kind en vragen naar de onderwijsbehoefte en de leerresultaten. Hiervoor moet u vooraf schriftelijk toestemming geven. Met al deze informatie kunnen wij beoordelen of we uw kind een passende plek kunnen bieden.

U kunt op verschillende manieren een afspraak met ons maken.

  • Telefonisch:
  • Bent u in de buurt, loop dan gerust bij ons binnen om een afspraak te maken.
  • Of vul het onderstaande formulier in, wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Aanmelden algemeen

Aanmelden Peuterpalet of Doedijntje

Zowel op ons hoofdgebouw aan de Vaillantlaan als op de dependance Doedijnstraat kunnen kinderen vanaf 2½ jaar naar een peuterleerplek van JongLeren. Hiervoor moet uw kind vooraf worden ingeschreven. Wij werken nauw samen met JongLeren. Klik hier om naar alle informatie over de Peuterleerplek te gaan.

Ben jij een kleurrijke, veelzijdige maar vooral enthousiaste Lio-stagiair en ben je op zoek naar een uitdagende en leerzame stage; Kom erbij!

Basisschool 't Palet biedt Lio-stagiaires de kans om zichzelf te ontwikkelen en te etaleren binnen een dynamische onderwijscultuur. Taal, spelling en rekenen worden op een creatieve manier methodisch onderwezen. De wereldoriënterende vakken worden op een ontwikkelingsgerichte manier onderwezen. In de onderbouw wordt er gedurende de hele dag ontwikkelingsgericht gewerkt; wij volgen het voorschoolprogramma startblokken.

Basisschool 't Palet is een plek waar kinderen in een veilige omgeving de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Wij gaan ervan uit dat elke leerling op zijn eigen manier moet kunnen leren en dat de mogelijkheden van het individuele kind bepalen welk niveau hij/zij behaalt. Op dit gegeven passen wij ons onderwijs aan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van ieder kind. Elk kind krijgt op 't Palet het onderwijs, dat hij/zij nodig heeft. Ons streven is optimaal in te springen op nieuwe ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de school.

Vacature

Basisschool 't Palet is een excellente basisschool in de Schilderswijk die het verschil maakt en meer biedt dan onderwijs alleen. Wij bieden betekenisvol onderwijs en sluiten aan bij steeds meer onderwijsbehoeften van kinderen.

Op 't Palet zijn wij: betrokken, zorgzaam, deskundig, enthousiast en innovatief.

Kijk op onze vacaturepagina voor de actuele vacatures.

Een open sollicitatie graag aan onderstaand adres.

Contact:

Basisschool 't Palet, t.a.v. , mevr. J. Oliehoek of dhr. W. van de Kolk
Vaillantlaan 230, 2526 HR Den Haag.
Je mag je sollicitatie ook mailen naar: info@palet.lucasonderwijs.nl

Aanmelden

Locatie Vaillantlaan

Groepen 1 - 2 - 3 - 7 - 8

Locatie Gerard Doustraat

Groepen 4 - 5 - 6 - 7

Locatie Doedijnstraat

Deze locatie heeft een inschrijfpunt.

Groepen 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 6/7 - 7 – 8 - taalklas